Yoni-Eier, Bambusbesen, Kursbegleitmaterial & mehr